Tietosuojaseloste

Home > Tietosuojaseloste
 

1. Rekisterin pitäjä
Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.
Yrityksen tiedot:
DevNull Oy
PL 79
02231 Espoo
Y-tunnus: FI 24504887

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Kimmo Hedman
Puh. 09-4289 0240
Email: kimmo.hedman(ät)devnull.fi

3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on: Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, jossa asiakas on itse luovuttanut tietonsa DevNull Oy:lle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä tilausten toimittaminen asiakkaille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme
Keräämme seuraavia henkilötietoja:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Y-tunnus / Henkilötunnus
Tilaushistoria
IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä, sähköisillä verkkokaupan rekisteröitymis- ja tiedustelulomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole DevNull Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Asiakkaan oikeudet
Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen myynti(ät)devnull.fi.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

Oikeutetun edun varmennuksen aikana.
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana.
Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Kyseinen pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa meille allekirjoituksellasi varustettuna. Keräämämme tiedot ilmoitamme sinulle lähettämällä ne postitse asiakasrekisterissämme olevaan osoitteeseen.

10. Tietoturva
Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet
Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.

12. ICANN – Registrant Educational Materials

https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en